Darllen Darot Am Ddim

Darllen Darot Am Ddim

Darllen Darot Am Ddim

TAROT AM DDIM **
9.6

PRICE

9.5 / 10

CYWIRDEB

9.5 / 10

GWASANAETH CWSMERIAID

9.2 / 10

PROSES GRAFFU PRYCHICAU

10.0 / 10

CYCHICIAU AR GAEL

10.0 / 10

Pros

  • - yn rhad ac am ddim - mae lledaeniad cardiau 10 yn unigryw - gall roi llawer o syniadau dwfn - hunan-ddatblygiad, ond mewn ffyrdd negyddol - yn defnyddio sail go iawn sy'n effeithiol, fel byddai seicig

anfanteision

  • - yn brags ychydig ar y dudalen flaen am y darlleniad tarot gorau, siarad ego - yn dweud wrthych y byddwch yn cwrdd â 'phartner' ac 'byth yn ei gwneud yn berthynas barhaol' - sgwrs cariad negyddol - yn gorwedd i chi yn aml / ar adegau, yn dweud wrthych fod eich perthnasoedd yn ffug, pan nad ydyn nhw a phryd rydych chi'n caru'r bobl yr ydych yn agos - mae'n awyddus i wybod y dyfodol i rai, ni allaf argymell y darlleniad hwn, yn rhy negyddol. Maent yn ceisio bod yn 'niwtral' ac yn 'annog' ond nid yw byth yn gweithio mewn gwirionedd. Yn hytrach, byddant yn rhagfynegi na fydd eich perthnasau cariad byth yn para, er bod eich bywyd i gyd yn seiliedig ar fywyd ar gariad gwirioneddol, a pheidiwch byth â pherthynas o'r blaen. Mae llawer mwy o achosion, byddant yn dweud wrthych chi: - mae'ch ffrindiau'n cuddio pethau oddi wrthych - mae eich ffrindiau'n gorwedd i chi - maent yn sillafu trychineb, fel rhai penodol, ac yn ei wneud lawer gwaith. Ni chaiff trychineb sillafu ei wneud byth gan yr enaid. Ego siarad. Mae'n un o'r gwasanaethau na allaf eu hargymell oherwydd hyn. Rwy'n hoffi free-tarot-reading.net orau, neu rwy'n ceisio hwn: Darlledu tarot am ddim. Os edrychwch am ddarllen y tarot gorau ar-lein, dylech roi cynnig ar un o'r ddau. Mae Free-tarot-reading.net yn bositif yn unig, felly ni all ond eu hargymell, a hefyd y ddolen uchod. Ond trustedtarot.com ac astrology.com Ni allaf byth argymell, gormod o siarad ego. Mae angen i'r bobl hyn ryddhau eu hunain oddi wrth eu ego cyn iddynt ddarllen darlleniadau tarot i eraill yn fy marn i. Yn wahanol, byddant yn lledaenu'n gorwedd unwaith mewn tro. Byddwch yn ofalus pwy ydych chi'n ymddiried ynddo ... Dim ond fy mhrofiad yw hwn, dim ond dotfwrdd cyffwrdd sy'n ymddangos yn optimistaidd a thosturiol. Nid Trustedtarot.com yn dostur iawn yn aml. Mae hynny'n dweud llawer. Maent yn ceisio ymdrechu am 'hunan-ddatblygiad', ond fel person datblygedig, byddwn yn dweud eu bod yn ei wneud yn anghywir. Nid fy math o ddarllen. Ond gallwch roi cynnig arnyn nhw i gyd 3, edrychwch chi'ch hun. Dwi'n dod o hyd i eiriau negyddol bob tro y byddaf yn defnyddio'r drustedtarot.com hwnnw. Nid oes ganddo lawer i'w wneud ag anwybyddu fy mhroblemau fy hun nac yn gorwedd i mi fy hun. Rwy'n ymwybodol o fy mhroblemau a'm rhinweddau. Ymddengys mai'r darllen sy'n gorwedd, neu'n rhagweld dyfodol negyddol. A allaf i wedyn dderbyn dyfodol negyddol? Nid yn unig y mae'n rhagfynegi yn y dyfodol, popeth y mae'n rhagweld, tôn negyddol. Yn dweud wrthych fod eich ffrindiau'n ffug. Rydw i wedi adnabod fy ffrindiau ers 3 oed ar gyfer 27 mlynedd bellach. Dyma'r bobl fwyaf onest yr wyf wedi eu gweld yn y byd hwn. Felly beth allwch chi ei ddefnyddio? hunan-ddatblygiad efallai, ond ni fyddwn i'n eu defnyddio, maen nhw'n eich llenwi â gorwedd mae'n ymddangos Peidiwch byth yn gwbl gywir i mi, efallai 80% cywir a 20% yn gorwedd Pa mor dda yw darllen nad yw'n 100% yn gywir? O leiaf pe baent yn anghywir, byddai hynny'n iawn gyda mi pe baent yn cyfaddef ei fod yn bosibl. Ond maen nhw'n dweud eu bod yn gywir ac yn addo hynny. Unwaith eto ego. Ni fyddai darllenydd go iawn byth yn dweud dim byd yn sicr. Eto maent yn honni hynny gyda ffrindiau, teulu a phethau yn y dyfodol.