Gwahaniaeth Rhwng Rhagddeimlad a Rhagoriaeth

Gwahaniaeth Rhwng Rhagddeimlad a Rhagoriaeth

TDyma wahaniaeth amlwg iawn rhwng Premonition and Precognition; er bod natur debyg yn y ddau allu hyn, mae un gwahaniaeth. I ddeall hyn ychydig yn well, gadewch i mi ddechrau yn gyntaf trwy esbonio beth a olygir gan y termau Premonitions and Precognition.

Gallu Premonitions yw gweld digwyddiad yn y dyfodol, yn y bôn i gael gweledigaeth effro neu fflach o ddigwyddiad yn y dyfodol wrth fod yn effro. Mae premonition's yn ymwneud â theimladau neu synhwyrau pryder nerfus a theimladau perfedd bod rhywbeth ar fin digwydd. Felly, mae Premonitions cyffredinol yn ymwneud yn fwy â chael synnwyr neu deimlad o bethau i ddod.

Er mai'r hyn a elwir yn Ragoriaeth yw gweld digwyddiad yn y dyfodol tra'n cysgu, mae'r golwg yn y dyfodol hwn yn digwydd yn bennaf wrth breuddwydio. Mae'r teimladau a'r synhwyrau sy'n gysylltiedig â rhagfynegiadau hefyd yn ddigwyddiad cyffredin gyda Rhagoriaeth, mae yna ddyfnder mewnol o wybod, a gwybod bod rhywbeth neu ryw ddigwyddiad yn digwydd neu'n digwydd.

Gwahaniaeth Rhwng Rhagddeimlad a RhagoriaethFelly, y gwahaniaeth mawr yw bod un gallu yn gweithio bob dydd a'r llall yn ystod y nos, y tu hwnt i hynny, ychydig iawn o wahaniaeth sydd rhwng y ddau. Ni ellir tybio bod pob gweledigaeth deffro neu freuddwyd yn ystod y nos yn gweld digwyddiadau sydd eto wedi digwydd. Fel pe baech chi'n breuddwydio neu'n frawychus bod eich chwaer newydd briodi eich seren enwog, yn dda mae'n rhaid i chi allu gwybod nad oes fawr o siawns y byddai hyn erioed yn digwydd. Mewn gwirionedd, mae tua un mewn mil o siawns y byddai hyn erioed yn digwydd mewn gwirionedd. Cofiwch ddefnyddio synnwyr cyffredin a gwrando ar eich llais mewnol.

Ịf yr ydych newydd ddechrau ar eich taith a dysgu am eich galluoedd seicig a'ch bod yn dysgu bod gennych allu Premonitions neu Rhagoriaeth, meddyliwch cyn i chi weithredu neu siarad. Gyda breuddwydion neu weledigaethau yn y dyfodol mae'n rhaid i chi fod yn ofalus iawn am y breuddwydion ac nid yw gweledigaethau bob amser mor syth ymlaen. Weithiau gyda'r mathau hyn o weledigaethau a breuddwydion mae'r wybodaeth yn cael ei rhoi mewn darnau neu ei glymu fel pos ac mae'n rhaid ei gyfrifo cyn iddynt gael eu siarad.

I'r diben hwn, mae'n bwysig cadw llyfr nodiadau bach neu bap ym mhoced eich siaced, yn eich bag llaw neu yn eich gwely, ysgrifennwch bopeth rydych chi'n ei gofio o'ch gweledigaeth deffro neu freuddwyd cynhenid, gan gynnwys eich teimladau. Pan fydd gennych ddigon o amser i eistedd i lawr ac nid yn unig ail-ddarllen, ond ceisiwch ddadansoddi a chwblhau'r hyn a welwyd gennych a'r neges a roddwyd, yna a dim ond os yw'n ddoeth siarad am yr hyn a welwch.

Felly, wrth gloi popeth sydd ar ôl i'w ddweud yw gobeithio bod gennych freuddwyd deffro braf a breuddwydio hapus ar eich taith i'r dyfodol ...

Gadewch Sylw