Sut i Ddethol Seicig

Sut i Ddethol Seicig

Sut mae rhywun yn dod o hyd i seicig da? Mae'n debyg mai'r prif leoliad yw trwy atgyfeiriad. Mae'n debyg mai ar lafar gwlad, fel dod o hyd i unrhyw fusnes da, yw'r ffordd orau o eplesu'r drwg a dod o hyd i'r da. Os ydych chi wedi clywed gan aelod o'r teulu neu ffrind eu bod wedi cael llwyddiant dibynadwy gyda seicig, byddwn yn argymell defnyddio'r dull hwn.
Sut i Ddethol SeicigOnd beth os nad ydych chi wedi gwneud hynny? Mae hynny'n gadael ar-lein, yn cael ei yrru gan fusnes sefydledig (rydyn ni i gyd wedi gweld y rhain o bryd i'w gilydd) neu'r tudalennau melyn, os oes unrhyw rai sy'n hysbysebu yn eich ardal chi. Mae hyn, wrth gwrs, yn golygu bod yn rhaid i chi wneud llawer mwy o sgrinio na'r dull atgyfeirio. Fe ddylech chi deimlo'n rhydd i ofyn iddyn nhw am dystlythyrau a gwnewch yn siŵr eu gwirio CYN i chi gael eich darlleniad.

Ar ôl i chi ddod o hyd i seicig posib, treuliwch amser gyda nhw mewn cyfweliad. Sut ydych chi'n teimlo (os hyd yn oed dros y ffôn)? A ydyn nhw'n pwyso arnoch chi i wneud penderfyniad y funud honno? A ydyn nhw'n codi tâl arnoch chi ar y funud hyd yn oed cyn i chi wneud penderfyniad? Byddwn yn gwylio am y mathau hyn o bethau.

Darganfyddwch pa fath o seicig rydych chi'n chwilio amdano cyn eich chwiliad. Ydych chi'n chwilio am arbenigwr clairaudient, clairvoyant, cerdyn tarot, astrolegydd, neu rywun sy'n gweithio gyda seicometreg? Gweler ein dolen “Mathau o alluoedd seicig” i'ch helpu chi i benderfynu beth yn union rydych chi'n edrych amdano.

Ar ôl i chi gael eich darlleniad, adolygwch ef er mwyn cywirdeb (os gallwch ddod o hyd i ffordd i'w recordio, gorau oll). A yw'n canu yn wir? Oni bai nad yw'n eich pwyntio at sefyllfa anghyfforddus o dwf y BYDDWCH yn wir pe baech yn agor eich calon neu'ch meddwl? Dim ond chi sy'n gallu gwybod yr atebion i'r cwestiynau hyn. Gwiriwch yn ôl ar eich darlleniad mewn mis neu chwe wythnos. Beth sydd wedi trosi a sut ydych chi'n teimlo?

Wrth gwrs, cywirdeb yw'r hyn rydyn ni i gyd yn edrych amdano. Maent naill ai'n taro'r marc neu nid ydyn nhw. Gallwch chi wneud eich gwaith cartref a'ch ymchwil ond efallai y bydd yn rhaid i chi fynd trwy ychydig i ddod o hyd i'r gwir berl seicig honno. Ac os ydych chi'n eu caru, gwnewch ffafr iddyn nhw a dywedwch wrth ffrind, gan mai dyna'r ffordd orau i rywun arall glywed pwy sy'n dda!

Arwyddion seicig drwg:

  • Yn gyntaf oll, wrth gwrs, yw anghywirdeb. Nid yw gwyllt i ffwrdd yn mynd i weithio nac yn gwneud unrhyw les.
  • Pwyso am arian cyn i chi gael unrhyw gyfle i'w cyfweld neu wirio tystlythyrau.
  • Anallu i gysylltu â nhw pe baech chi'n dewis. Gallai hyn fod trwy ryw 1-900 sy'n cylchredeg i bobl anhysbys ar hap.
  • Os cewch chi deimlad drwg gwirioneddol oherwydd eu hen bethau personol megis theatrigau nad oes ganddynt unrhyw beth i'w wneud â'r darlleniad.
  • Os ydych chi'n teimlo emosiynau negyddol fel ofn, dychryn, bychanu (fel “Dim ond rhywun nad oedd yn gwybod unrhyw beth a fyddai'n fy holi!”) Neu ofyn am arian tynnu melltith.

Nodyn ar ddod o hyd i seicig: Peidiwch â chymryd yn ganiataol oherwydd bod seicig yn codi arian nad ydyn nhw'n gyfreithlon. Mae'n rhaid iddyn nhw fwydo, dilladu a gartrefu eu hunain yn union fel y gweddill ohonom. Fel ni, maen nhw'n gwerthu'r hyn maen nhw'n ei wneud orau. A dweud y gwir, y gorau ydyn nhw po fwyaf maen nhw'n debygol o godi tâl! Felly ni fyddwn yn bersonol yn gwneud hynny'n feini prawf personol. Mae yna rai seicigau ffodus iawn sy'n gwneud hyn am ddim oherwydd bod ganddyn nhw briod yn eu cefnogi, eu bod yn gyfoethog yn annibynnol ac yn gwneud hyn am resymau dyngarol, ond nid yw'r mwyafrif yn dod o dan y categori hwnnw.

Y gorau o lwc yn eich chwiliad seicig!

Gadewch Sylw